รหัสสินค้าS-TRIM-TAB
ชื่อสินค้าทริมแทป 48x57 มิล
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียดทริมแทป 48x57 มิลลิเมตร