รหัสสินค้าS-TURN-FIN
ชื่อสินค้าฟินเบลด (ริกเกอร์)
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียดฟินเบลด (ริกเกอร์)
ฟินอลูมิเนียมเกรดแข็ง 90x50 mm