รหัสสินค้าS-TURN-FIN
ชื่อสินค้าฟินซ้าย
ราคา 50 บาท
Price $ 2
รายละเอียดฟินซ้าย รหัส TF 003