รหัสสินค้าS-TURN-FIN
ชื่อสินค้าฟินขวา
ราคา 50 บาท
Price $ 2
รายละเอียดฟินขวา รหัส TF 002