รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าท่อเพลาสลิง 4 มิล ยาว 255 มิล
ราคา 180 บาท
Price $ 6.5
รายละเอียดความยาวท่อทองแดงโดยประมาณ 255 มิลลิเมตร