รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าท่อเพลาสลิง 3 มิล ยาว 255 มิล
ราคา 130 บาท
Price $ 5
รายละเอียดความยาวท่อทองแดงโดยประมาณ 255 มิลลิเมตร