รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลาสลิง 4 มิล (กันหลุด)
ราคา 270 บาท
Price $ 9.5
รายละเอียดเพลาสลิงยาวรวม : 350 มิลลิเมตร
เพลาแข็งใส่ใบ : 4.76 มิลลิเมตร