รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลาสลิง 3 มิล เอาต์บอร์ด
ราคา 200 บาท
Price $ 7
รายละเอียดเพลาสลิงยาวรวม : 135 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาสลิง : 3 มิลลิเมตร
เพลาแข็งใส่ใบ : 3.17 มิลลิเมตร
เพลาแข็งสำหรับจิงโจ้ : 4 มิลลิเมตร