รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลาสลิง 2 มิล
ราคา 200 บาท
Price $ 7
รายละเอียดเพลาสลิงยาวรวม : 360 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา : 2 มิลลิเมตร
เพลาแข็ง : 3.17 มิลลิเมตร