รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลาแข็ง 3 มิล (260 mm)
ราคา 60 บาท
Price $ 2.5
รายละเอียดเพลายาวรวม 260 มิลลิเมตร