รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าเพลาคู่ EP
ราคา 120 บาท
Price $ 4.5
รายละเอียดเพลาแข็งคู่ซ้ายขวายาว : 200 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา : 2.85 มิลลิเมตร
เกลียวเพลา : EP