รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าชุดเพลาทำเรือประดิษฐ์
ราคา 250 บาท
Price $ 9
รายละเอียดชุดเพลายาวรวม 115 มิลลิเมตร
มอเตอร์เตอร์ขนาด 29x29 มิล
มอเตอร์รองรับไฟ 7.2 V