รหัสสินค้าS-SHAFT
ชื่อสินค้าท่อเพลาแต่ง FT011
ราคา 250 บาท
Price $ 9
รายละเอียดท่อเพลาแต่ง ของเรือ FT011