รหัสสินค้าS-SERVO-MOUNT
ชื่อสินค้าแท่นเซอร์โวอลู (Std)
ราคา 390 บาท
Price $ 13.5
รายละเอียดAluminium Servo Mount (standard)