รหัสสินค้าS-SERVO-MOUNT
ชื่อสินค้าแท่นเซอร์โวอลู (mini)
ราคา 50 บาท
Price $ 2
รายละเอียดAluminium Servo Mount (mini)