รหัสสินค้าS-STRUCT
ชื่อสินค้าจิงโจ้อลูมิเนียม
สีสีเงิน
ราคา 400 บาท
Price $ 14
รายละเอียดจิงโจ้อลูมิเนียม
A:24 B:40 C:26 D:9 E:15 F:34