รหัสสินค้าS-STRUCT-YOY
ชื่อสินค้าจำปาสแตนเลสยาว 3x3 มิล
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดจำปาสแตนเลสยาว 3x3 มิล รหัส Collect 3x3 L
สเป็คสินค้า
ยาว 32.5 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร
รูแกนมอเตอร์ 3 มิล
รูเพลา 3 มิล