รหัสสินค้าS-STRUCT-YOY
ชื่อสินค้าจำปาสแตนเลสสั้น 4x3 มิล
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดจำปาสแตนเลสสั้น 4x3 มิล
สเป็คสินค้า
ยาว 22 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร
รูแกนมอเตอร์ 4 มิล
รูเพลา 3 มิล