รหัสสินค้าS-STRUCT-YOY
ชื่อสินค้าจำปาสแตนเลส 3x3 มิล
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดจำปาสแตนเลส 3x3 มิล
สเป็คสินค้า
ยาว 22 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร
รูแกนมอเตอร์ 3 มิล
รูเพลา 3 มิล