รหัสสินค้าS-STRUCT-YOY
ชื่อสินค้ายอยทองเหลือง 2.3x2
ราคา 120 บาท
Price $ 4.5
รายละเอียดยอยทองเหลือง 2.3x2