รหัสสินค้าS-STRUCT-YOY
ชื่อสินค้ายอยอลูมิเนียม 4x4 มิล
ราคา 80 บาท
Price $ 3
รายละเอียดยอยอลูมิเนียม 4x4 มิล รหัส yoy 4x4
สเป็คสินค้า
ยาว 20 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร
รูแกนมอเตอร์ 3 มิล
รูเพลา 3 มิล