รหัสสินค้าS-STRUCT-YOY
ชื่อสินค้ายอยอะลูมิเนียม 3x2.85 มิล
ราคา 80 บาท
Price $ 3
รายละเอียดยอยอะลูมิเนียม 3x2.85 มิล รหัส Yoy 3x2.85
สเป็คสินค้า
ยาว 20 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร
รูแกนมอเตอร์ 3 มิล
รูเพลา 2.85 มิล (ใส่เพลาสลิง 3 มิลได้พอดี)