รหัสสินค้าS-STRUCT-YOY
ชื่อสินค้ายอยอลูมิเนียม 3.17x2.8 มิล
ราคา 80 บาท
Price $ 3
รายละเอียดยอยอลูมิเนียม 3.17x2.8 มิล รหัส yoy 3.17x2.85
สเป็คสินค้า
ยาว 20 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร
รูแกนมอเตอร์ 3.17 มิล
รูเพลา 2.85 มิล (ใส่เพลาสลิง 3 มิลได้พอดี)