รหัสสินค้าS-RUDDER
ชื่อสินค้าชุดหางสอนตอน
ราคา 900 บาท
Price $ 31
รายละเอียดชุดหางสอนตอน
วัสดุ : อลูมิเนียม 
(หน่วย : มิลลิเมตร )

A = 220
B = 22
C = 240
D = 74
E = 92
F = 20