รหัสสินค้าS-RUDDER
ชื่อสินค้าชุดหางมินิสองตอน
ราคา 600 บาท
Price $ 21
รายละเอียดชุดหางมินิสองตอน
วัสดุ : พลาสติก 
(หน่วย : มิลลิเมตร )

A = 200
B = 20
C = 220
D = 50
E = 74
F = 16