รหัสสินค้าS-RUDDER
ชื่อสินค้าบูมสองตอน 22x220
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียดบูมสองตอน 22x220
ยาว 220 มิลลิเมตร
กว้าง 22 มิลลิเมตร
หนา 5 มิลลิเมตร
ตัวค้ำบูมยาว 250 มิลลิเมตร