รหัสสินค้าS-RUDDER
ชื่อสินค้าบูมสองตอน 20x200
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียดบูมสองตอน 20x200
ยาว 200 มิลลิเมตร
กว้าง 20 มิลลิเมตร
หนา 5 มิลลิเมตร
ตัวค้ำบูมยาว 230 มิลลิเมตร