รหัสสินค้าS-RUDDER
ชื่อสินค้าหางเสือคู่พร้อมจิงโจ้
ราคา 1,800 บาท
Price $ 62.5
รายละเอียดหางเสือคู่พร้อมจิงโจ้
วัสดุ : อลูมิเนียม 
(หน่วย : มิลลิเมตร )
A = 48
B = 35
C = 76
D = 105
E = 140
F = 26
พื้นที่ติดตั้ง 140x35 
รูเพลาจิงโจ้ 4.76
รูท่อจิงโจ้ 8