รหัสสินค้าS-RUDDER
ชื่อสินค้าหางเสือ 130x145
ราคา 1,100 บาท
Price $ 38
รายละเอียดหางเสือ 130x145
วัสดุ : อลูมิเนียม 
(หน่วย : มิลลิเมตร )

A = 97
B = 32
C = 130
D = 125
E = 145
F = 27