รหัสสินค้าS-RUDDER
ชื่อสินค้าหางเสือ 110x130
ราคา 850 บาท
Price $ 29.5
รายละเอียดหางเสือ 110x130
วัสดุ : อลูมิเนียม 
(หน่วย : มิลลิเมตร )

A = 75
B = 27
C = 110
D = 100
E = 130
F = 21