รหัสสินค้าS-RUDDER
ชื่อสินค้าหางเสือ 96x110
ราคา 750 บาท
Price $ 26
รายละเอียดหางเสือ 96x110
วัสดุ : อลูมิเนียม 
(หน่วย : มิลลิเมตร )

A = 68
B = 24
C = 96
D = 91
E = 110
F บน = 27
F ล่าง = 20
*ใบหางด้านกว้างกว่า