รหัสสินค้าS-RUDDER
ชื่อสินค้าหางเสืออลู ยาว
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียดหางเสืออลู ยาว
วัสดุ : อลูมิเนียม 
(หน่วย : มิลลิเมตร )

A = 47
B = 22
C = 66
D = 74
E = 92
F = 20