รหัสสินค้าS-RUDDER
ชื่อสินค้าหางเสือโปร
สีสีแดง
ราคา 400 บาท
Price $ 14
รายละเอียดหางเสือโปร สีแดง
วัสดุ : อลูมิเนียม 
(หน่วย : มิลลิเมตร )

A = 47
B = 22
C = 66
D = 60
E = 80
F = 18