รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบทองเหลือง 40 มิล
ราคา 300 บาท
Price $ 10.5
รายละเอียดใบทองเหลือง 40 มิล รูใบขนาด 4.76 มิล