รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบทองเหลือง 35 มิล
ราคา 300 บาท
Price $ 10.5
รายละเอียดใบทองเหลือง 35 มิล รูใบขนาด 4 มิล