รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบทองเหลือง 30 มิล
ราคา 300 บาท
Price $ 10.5
รายละเอียดใบทองเหลือง 30 มิล รูใบขนาด 3.17 มิล