รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบคู่ CNC 3 เบลด 42 มิล
ราคา 1,900 บาท
Price $ 66
รายละเอียดใบจักรซ้ายขวา CNC 3 เบลด (ใบคู่) ขนาด 42 มิล สามารถใช้กับเพลามาตราฐาน 3-4 มิล รูใบจักร 4.76 มิล