รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบ CNC 3 เบลด 42 มิล
ราคา 950 บาท
Price $ 33
รายละเอียดใบจักร CNC 3 เบลด ขนาด 42 มิล สามารถใช้กับเพลามาตราฐาน 3-4 มิล รูใบจักร 4.76 มิล