รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบโปร 3 เบลด 38 มิล
ราคา 450 บาท
Price $ 16
รายละเอียดใบจักรสแตนเลสเรือไฟฟ้า สามารถใช้กับเพลามาตราฐาน 3-4 มิล รูใบ 4.76 มิล