รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบ CNC 44 มิล (4414)
ราคา 750 บาท
Price $ 26
รายละเอียดใบจักรเรือ CNC บาลานซ์ มาตราฐาน ขนาดรูใบจักร 4.76 มิล