รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบ CNC 38 มิล (3814)
ราคา 650 บาท
Price $ 22.5
รายละเอียดใบจักรเรือ CNC บาลานซ์ มาตราฐาน ขนาดรูใบจักร 4.76 มิล