รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบ CNC 34 มิล (3419)
ราคา 650 บาท
Price $ 22.5
รายละเอียดใบจักรเรือ CNC บาลานซ์ มาตราฐาน ขนาดรูใบจักร 4 มิล