รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบจักรโปร 44 มิล รูใบ 4.76 มิล (220)
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดใบจักรสแตนเลสเรือไฟฟ้า สามารถใช้กับเพลามาตราฐาน 3-4 มิล รูใบ 4.76 มิล