รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบจักร 32 มิล (เขี้ยว)
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดใบจักรสแตนเลส 32 มิลแบบ้ขี้ยวล็อคใบ เหมาะกับเรือ FT 012 , WL-915 และ อื่นๆ