รหัสสินค้าS-PROPELLER
ชื่อสินค้าใบจักร 32 มิล (เกลียว)
ราคา 320 บาท
Price $ 11
รายละเอียดใบจักรสแตนเลส 32 มิลแบบเกลียว (เกลียว M3) เหมาะกับเรือ FT 009 และ อื่นๆ