รหัสสินค้าS-2-TON-Propeller
ชื่อสินค้าใบสองตอนทองเหลือง 32 มิล
ราคา 200 บาท
Price $ 7
รายละเอียดใบทองเหลืองมิล 32 มิล ของเรือ 2 ตอน