รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าลูกปืนมอเตอร์ ABC 2215
ราคา 30 บาท
Price $ 1
รายละเอียดลูกปืน ABC 2215 ใช้สำหรับท่อเพลาสแตนเลส และมอเตอร์ ABC 2215 ของเรือ 2 ตอน