รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าลูกปืนเพลา 3 มิล
ราคา 30 บาท
Price $ 1
รายละเอียดลูกปืนเพลา ของเรือ 2 ตอน