รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าเพลาแข็งแบบร้อยมอเตอร์
ราคา 100 บาท
Price $ 3.5
รายละเอียดเพลาแข็งแบบร้อยมอเตอร์ ความยาวเพลา 390 มิลลิเมตร (39CM) ของเรือ 2 ตอน