รหัสสินค้าS-2-TON
ชื่อสินค้าเรือสองตอนประกอบ
ราคา 4,500 บาท
Price $ 155.5
รายละเอียดสองตอนบรัสเลสประกอบ

ตัวลำ : ช่างเล็กพัฒนา
มอเตอร์ ABC 3200 KV
สปีด 40 A กันน้ำ
** ราคานี้ไม่มีวิทยุ แบต และที่ชาร์จ **